160 متری /5طبقه /2خوابه /5سال /اسانسور /پارکینگ/انباری /بالکن