اپارتمان۳۷متری مجیدیه شمالی بدو پارکینگ و بدون اسانسورطبقه۳
× پشتیبانی