تجریش/120 متری/۳خ/۳ساله/متری ۸۰ م/ط۴/با آسانسور و پارکینگ
× پشتیبانی