دستگاه کپی تراش خراطی مینی یا کوچک ( بدون پایه)/ وزن۱۱۰ کیلوگرم/ اندازه۱۷۰در۴۰سانت/ طول۹۵سانت/ قطر ۲۰سانت