دستگاه کپی تراش خراطی چهار کله= وزن۶۰۰کیلوگرم/ اندازه ۲۲۰در۱۶۰سانت/ طول۱۲۰سانت