متراژ127/خواب3/طبقه4/ساله21/اسانسور/انباری/بالکن/بدون پارکینگ