متراژ175/خواب3/طبقه2/امکانات:پارکینگ، انباری، بالکن