متراژ224/خواب4/طبقه3/ساله وارد نشده/بدون اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ