2,040,000,000 تومان
کد آگهی: 35202
مغازه ۱۲ متری/ط اول/متری ۱۷۰م