4,000,000,000 تومان
کد آگهی: 35507
مغازه ۵متری/ط منفی۱