۱۰۰متری/۲خوابه/۴ط/۲ساله/متری۱۰۰م/پارکینگ،انباری،اسانسور