۱۰۰متری/۲ط/۲خوابه/۳۵ساله/متری۵۲م/بدون اسانسور،پارکینگ