۱۰۶ متر/۲خواب/۴طبقه/۱۱سال/انباری/بالکن/پارکینگ/آسانسور