۱۱۱متری/۲خواب/۳۹ساله/ط۲ /بدون آسانسور/پارکینگ/انباری