۱۱۲متری/۲خوابه/۴ط/۴۱ساله/متری۴۱م/بدون اسانسور،پارکینگ،انباری