۱۱۲متر/۲خواب/۳سال/۴طبقه/آسانسور/انباری/بالکن /پارکینگ