۱۱۲ متر /۲ خواب/۱۴ سال/۶ طبقه/آسانسور/پارکینگ/انباری/بالکن