۱۱۵ متری/ ۲خوابه/ ۵ ساله/ اجاره ماهیانه ۴۰م/ ط ۴/ انباری/ آسانسور