۱۱۵ متری/ ۳خوابه/ ۱۴ ساله/ ط ۵/ پارکینگ/ انباری/ آسانسور