۱۱۷متری/۲خوابه/۳ط/۲۰ساله/متری۶۵م/پارکینگ/انباری/بدون اسانسور