۱۱۷ متر/۲حواب/۵سال/۵طبقه/آسانسور/پارکینگ/انباری/بالکن