۱۱۷ متر/۳ خواب/۲۶ سال/ ۲طبقه/ انباری/پاکینگ/بالکن/بدون آسانسور