۱۱۹ متر/۳خواب /۱۷سال/متری ۵۹ میلیون/آسانسور/انباری/بالکن/