۱۲۰متر/۲ خواب/۲۵ سال/۲ طبقه/  پارکینگ /انباری/بدون آسانسور وبالکن