۱۲۱ متر/ ۲خواب/۲۰ ساله/ ط۱/ پارکینگ/ انباری/ آسانسور