۱۲۴متری/۳خوابه/۳ط/۳۰ساله/متری۴۲م/پارکینگ/انباری/بدون اسانسور