۱۳۰ متری/  ۲خوابه/ ۵ ساله/ اجاره ماهیانه ۵۵ م/ ط ۳/ پارکینگ/ آسانسور