۱۳۵متری/۵خوابه/۶ط/۱۸ساله/متری۱۴۹م/پارکینگ/انباری/اسانسور