۱۶۰متری/ ۱خوابه/ ۲ساله/اجاره ماهانه20م/ط۱/آسانسور/بدون پارکینگ/ بالکن