120,000,000 تومان
کد آگهی: 35621
۱۷ متر/آب /برق/تلفن