۱۸۶ متر/۳خواب/طبقه ۲/ ۲۳ ساله/ پارکینگ،انباری،آسانسور