۱۹۹متری/۴خواب/۴ط/۲۳ساله/متری۸۱م/آسانسور/پارکینگ/انباری