۲۳۴متر/۳خواب/سال ۱۳۹۳/متری ۱۵۳م/طبقه۴/آسانسور/پارکینگ/انباری