۳۰۰متر/ خ بلوارکمالی/۱ساله/متری۱۱۰/۶۶۶م/ط۲/آسانسور/پارکینگ/انباری دارد.