350,000,000 تومان
کد آگهی: 35623
۳۰۰ متر /آب /برق/گاز/تلفن