۵۰ متری/ ۱خوابه/ ۲۵ ساله/ ط ۲/ بدون آسانسور/بدون پارکینگ/انباری