۵۴متری/۱خوابه/۴ط/۲۶ساله/متری۴۵م/بدون اسانسور/بدون پارکینگ/بدون انباری