۶۲ متر/۱ خواب/سال۱۳۸۸/ رهن کامل/ ط همکف/انباری/ بدون پارکینگ