۶۳متری/۱خوابه/۴ط/۳۰ساله/متری۴۰م/بدون اسانسور،پارکینگ،انباری