۶۵ متری/ ۲خوابه/ ۴ ساله/ اجاره ماهیانه ۱۸ م/ ط ۳/ پارکینگ/آسانسور