۷۲ متر/ ۱ خواب/ طبقه اول/ ۳ ساله/ آسانسور و پارکینگ