۷۳متری/۲خوابه/۲۰ساله/ط ۱/ بدون آسانسور/پارکینگ/انباری