۷۸متری/۴ط/۲خوابه/۲۸ساله/متری ۵۲م/بدون اسانسور،پارکینگ،انباری