۸۰/۵متر/ ۲ خواب/ طبقه ۱/ ۸ ساله/ آسانسور و پارکینگ/محله فاطمی