۸۴متری/۲خوابه/۴ط/۲۴ساله/متری۵۳م/انباری/بدون پارکینگ