۹۲ متری/ دوخواب/ ۶ سال ساخت/  طبقه اول/  اسانسور/ انباری