۹۷ متری/۲ خوابه/ ۱۶ ساله/ ط۱/ پارکینگ /انباری/ آسانسور