۹۸متری/۲خوابه/3ط/۳۰ساله/متری۵۸م/انباری/بدون پارکینگ،اسانسور