107متراژ/اوین_درکه/2ساله/5 طبقه/آسانسور/پارکینگ/انباری