112 متری/6 سال/ 2 خواب/ط 3/ آسانسور /پارکینگ /انباری